معماری
خانه > مدیریت و برنامه ریزی

مدیریت و برنامه ریزی

خلاقیت در آموزش و پرورش

مقدمه زندگی پیچیده امروزی ، هرلحظه در حال نوشدن است و خلاقیت و نوآوری ، ضرورت استمرار زندگی فعال . انسان برای خلق نشاط و پویایی در زندگی نیازمند نوآوری و ابتکار است تا انگیزه تنوع طلبی خود را ارضاع کند . جامعه انسانی برای زنده ماندن و گریز از مرگ و ایستایی به تحول و نوآوری نیاز دارد . امروز …

ادامه نوشته »

انجمن اولیا ومربیان

به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی پرورشی وگسترش ارتباط دوکانون مقدس خانه ومدرسه انجمن اولیا ومربیان باترکیب اعضا و وظایف اولیا ومربیان تشکیل میگردد

ادامه نوشته »

شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزان یکی دیگر از ارکا ن مدرسه ( مدرسه 5 رکن دارد ، 1 – مدیر 2- شورای مدرسه 3- انجمن اولیا ومربیان 4- شورای معلمان 5- شورای دانش آموزان ) میباشد

ادامه نوشته »